juni 7, 2017

Lilla scenen

Populism, demokrati och det inkluderande samhället

På den Lilla scenen ges korta föreläsningar med konkret information om integration i vardagen. Du kan självfallet delta i samtalet genom att ställa frågor via en mobilapp.

Forum Nyköping är öppet arrangemang som är tillgängligt för alla utan föranmälan eller entréavgift. Allt sker utomhus under stora tälttak på Stora Torget.

Fredag 8 september

Moderator: Mohammed Mouaid

08:25 Invigning av sidoscen

08:30 Mellan staten och klanen – Per Brinkemo, journalist, författare och föreläsare.

08:50 ?

09:10 Staten och individen, en livslång relation, Maria Nystedt, ansvarig för Folke Bernadotteakademins program för rättsstatsuppbyggnad.

09:30 Religion eller kultur, Oscar Pripp, docent i etnologi vid Uppsala universitet

09:50 – 11:30 Paus

11:30 Har du funderingar kring Somalia, somalier i Sverige och integration? Passa på att fråga Awes Osman, lärare, debattör och författare.

11:50 Inte landet lagom, docent Bi Puranen, generalsekreterare i World Values Survey och forskare vid Institutet för Framtidsstudier.

12:10 Att bemöta det ”okända”, Aygül Kabaca, socialantropolog, Mångkulturellt center Botkyrka

12.30 Religion eller kultur – Oscar Pripp, docent i etnologi vid Uppsala universitet

12:50 Inte landet lagom, docent Bi Puranen, generalsekreterare i World Values Survey och forskare vid Institutet för Framtidsstudier.

13:10 Mellan staten och klanen, Per Brinkemo, journalist, författare och föreläsare.

13.30 – 14:00 Paus

14:00 Snällismens konsekvenser – Nalin Pekgul

14:20 Staten och individen, en livslång relation, Maria Nystedt, ansvarig för Folke Bernadotteakademins program för rättsstatsuppbyggnad.

14:40 Att bemöta det ”okända”, Aygül Kabaca, socialantropolog, Mångkulturellt center Botkyrka

15:00 ?

Lördag 9 september

Moderator Mohammed Mouaid

11.00- 11.30 Så möter vi behovet av kris- och traumastöd i Södermanland, Charlotta Skålén, samordnare för psykisk hälsa i primärvården på Sveriges Kommuner och Landsting, utredare Landstinget Sörmland.

11.30- 12.00 Att möta och bemöta det okända, Hanna Wallensteen, skolpsykolog som vid sidan av jobbet föreläser om normer, rasism, bemötande och likabehandling.

12.00 – 12.30 Nyköping – utbildning för ett starkare samhälle, Anna Thörn, divisionschef, och Henrik Eriksson, utbildningschef 7-9/gymnasiet i Nyköpings kommun.

12.30 – 13.00 Staten och individen, en livslång relation, Maria Nystedt, ansvarig för Folke Bernadotteakademins program för rättsstatsuppbyggnad.