juni 7, 2017

Stora scen

Populism, demokrati och det inkluderande samhället

På den Stora scenen dominerar konstruktiva panelsamtal och längre föredrag. Du kan självfallet delta i samtalen genom att ställa frågor via en mobilapp.

Forum Nyköping är öppet arrangemang som är tillgängligt för alla utan föranmälan eller entréavgift. Allt sker utomhus under stora tälttak på Stora Torget.

Torsdag 7 september

Förstå världen – möt Radiokorrespondenterna
Aktuella världshändelser och korrespondenternas vardag står i fokus när två av Sveriges radios utrikeskorrespondenter besöker Forum Nyköping. Ta tillfället i akt att ställa dina frågor!

17.30 – 19.45 SR Utrikeskorrespondenterna
Detta är ett samarrangemang med Sveriges Radio och Nyköpings Teaterförening.

Fredag 8 september
Moderatorer
Anna Lindman och Navid Modiri

10.00 Inledning med kommunstyrelsens ordförande Urban Granström och landshövding Liselott Hagberg

10:15 – 11:45 Populism, demokrati och sociala medier

10.15 Populismens effekter för demokratin, docent Bi Puranen, generalsekreterare i World Values Survey och forskare vid Institutet för Framtidsstudier.
11.00 Politiskt ledarskap, sociala medier och demokrati, Jenny Madestam, fil dr i statsvetenskap och lektor i offentlig förvaltning vid Södertörns högskola.

11.45 – 12.00 Paus

12.00 – 13.30 Det inkluderande samhällets grundstenar.
Vad krävs av oss som medborgare och av vårt demokratiska system för att behålla ett inkluderande samhälle? Och rentav göra det ännu mer välkomnande? Vilka kompromisser behövs? Lyssna till ett samtal som sätter invanda tankemönster under lupp. Medverkar gör Nalin Pekgul, Per Westerberg, Andreas Johansson Heinö och Amineh Kakabaveh.

13.30 – 14.00 Paus

14.00 – 15:45 Det nya medielandskapets påverkan på bilden av samtiden.
Vad händer med vår förmåga att tolka omvärlden när ”den tredje statsmakten” tappar mark? Vad betyder framväxten av sociala medier för tilliten till det demokratiska samhället? Ta del av ett samtal som lyfter frågan om det finns något gemensamt att hålla sig till när de traditionella medierna inte längre förmår att intressera. Här medverkar Jack Werner, Viveca Hansson, Björn Löfdahl, Jeanette Gustafsdotter, Marcin de Kaminski och Olof Jonmyren.

14:00 – 14:15 Marcin de Kaminski inleder med att berätta om sociala mediers positiva betydelse för demokratikampen i exempelvis Afrika och Syrien.

15:45 – 16:00 Paus

16:00 – 16:40 Humoristiskt föredrag

16.40 – 17:15 ”Kulturkrockkudde-K3”, samlar de bästa, roligaste och mest tankeväckande kulturkrockshistorierna!
Syftet med projektet är att genom humor och igenkänning, ersätta fördomar och xenofobi med identifikation, empati och eftertanke. Alexa Wolf, prisbelönt TV-journalist, film- och reklamfilmsregissör och initiativtagare till detta sociala mediaprojekt.

Lördag 9 september

10:00 – 11:15 Kulturen som informell struktur.
När vi litar till sedvänjor och traditioner – vem får då bestämma? Individens självklara rätt till att välja själv ställs mot de lika självklara förväntningarna på att göra som man alltid gjort. Islamisk feminism – vad är det? Kan man förena att leva som en god klanmedlem och en god muslim i den svenska vardagen?

10:00 Mellan staten och klanen. Per Brinkemo, journalist, författare och föreläsare.

10:25 The Future of islam is a woman – Female imans as game changers. Shirin Khankan, dansk imam, författare, samhällsdebattör och grundare av ”Exit circle” -en frivilligorganisation mot psykologiskt våld och social kontroll. Föredraget hålls på engelska.

10:50 Per Brinkemo och Shirin Khankan samtalar med Navid Modiri och Anna Lindman om effekter av informella kulturella strukturer i det moderna västerländska samhället. Samtalet förs på svenska/danska

11:15 – 11:30 Paus

11.30 – 13.30 Samhällsbyggnad som inkluderar.
Kan det sätt som vi planerar och bygger våra tätorter och städer bidra till att stärka demokratin? Hur bygger vi attraktiva platser där både människor och samhället kan växa på ett hållbart sätt?

11:30 Vykort från framtiden – att bygga för social interaktion. Alexander Ståhle, stadsforskare

11:45 Demokrati underifrån, så kan man jobba med uppsökande verksamhet och intervjuer istället för samråd. Viktoria Walldin, socialantropolog

12:00 Bostäder för alla plånböcker. Jonas Nygren, förbundschef för Hyresgästföreningen.

12:15 Tätorter och andra attraktiva platser utanför storstäderna. Lina Bjerke, doktor i nationalekonomi.

12:30 Ett panelsamtal med fokus på vem vi bygger för och vad som är attraktivt, om ytorna mellan husen och ”det tredje rummet”

13:15 Utdelning av Nyköpings kommuns integrationspris

13:30 Avslutning med Urban Granström och Liselott Hagberg