juni 7, 2017

Talare

alexa-w-427x427Alexa Wolf, är prisbelönt TV-journalist, film- och reklamfilmsregissör. Hon är initiativtagare till det sociala mediaprojektet ”Kulturkrockkudde-K3” vars syfte är att genom humor och igenkänning ersätta fördomar och xenofobi med identifikation, empati, eftertanke – och en massa skratt. Alexa har arbetat länge med frågor kring makt, sex, kön och mångfald.
Alexander-stahle-1000x1000Alexander Ståhle, stadsforskare och stadsplanerare, doktor i stadsbyggnad på KTH och VD för arkitektkontoret Spacescape. Landskapsarkitekt som doktorerade i stadsbyggnad med en avhandling om förtätning och grönytor. Forskar på hur städer och stadsplaner skapar attraktivitet, hållbarhet och rättvisa
andreas-johansson-heino-1200x1200Andreas Johansson Heinö, förlagschef på Timbro och ingår i Timbros ledningsgrupp Han är fil. dr. i statsvetenskap och disputerade 2009 med avhandlingen Hur mycket mångfald tål demokratin? Demokratiska dilemman i ett mångkulturellt Sverige. Hösten 2012 utkom han med boken Gillar vi olika? Hur den svenska likhetsnormen hindrar integrationen och 2015 med boken Farväl till folkhemmet. Han har tidigare arbetat som lärare och forskare vid Göteborgs uiversitet.
anna_lindmanAnna Lindman, moderator, är uppvuxen i Uppsala och Märsta men gick på Tessingymnasiet i Nyköping. Hon är programledare på SVT och har i snart 15 år arbetat med livsåskådningsprogram bland andra Annas Eviga, Existens, Från Sverige till himlen, Döden, Döden, Döden och Den enda sanna vägen. Anna har skrivit två böcker på temat; Den där jävla döden och Opium för folket. Hon har studerat bland annat socialantropologi, religionsvetenskap, idé- och lärdomshistoria samt journalistik.
Anna_ThornAnna Thörn, Divisionschef för Barn Utbildning Kultur i Nyköping. Annas drivkraft och engagemang har under hela hennes yrkesverksamma liv funnits inom utbildningssektorn. Hon har arbetat i olika roller på olika nivåer i både privat och offentlig verksamhet, framförallt med ledarskap och verksamhetsanalys med fokus på organisation, process och styrkebaserad utveckling. Ambitionen är alltid att lyfta fram möjligheter för ett nyfiket, hållbart och inkluderande samhälle – för alla.
Amineh_Kakabaveh12_foto-Jan-AkeErikssonAmineh Kakabaveh, Årets svensk och riksdagsledamot (v) sedan år 2008, fil mag. i socialt arbete och socionomi som tidigare arbetat som socialarbetare i Botkyrka kommun. Grundare till föreningen Varken hora eller kuvad (VHEK), en feministisk och antirasistisk rörelse som är opolitisk och religiöst obunden. Vid 14 års ålder flydde hon från Kurdistan under hot om dödsstraff och blev ”peshmerga”. Hon har nyligen kommit ut med självbiografin: ”Amineh inte större än en Kalasjnikov, från peshmerga till riksdagen”.
Aygül Kabaca, utbildningsledare och föreläsare vid stiftelsen Mångkulturellt centrum. Hennes fokus ligger på mänskliga rättighetsfrågor, jämlikhet, normer och identiteter. Aygül är legitimerad grundskolelärare och har en bakgrund som projektledare inom internationella utvecklingsprojekt. Hon har en Mastersexamen i Socialantropologi och Mänskliga rättigheter från Columbia University, New York.
awes-1200x1200Awes Osman, lärare vid Nyköpings folkhögskola, språkanalytiker, folkbildare och debattör. Awes är författare till boken ”Den skinnlösa geten i Somalia” och medförfattare till boken ”Somalier i Sverige”. Han utbildar myndighetspersonal i Nyköpings kommun om somalisk kultur, traditioner och islam. Han gick lärarutbildning i Mogadishu lafole college of education, studerade vid universitet i Indien och har arbetat i både Mellanöstern och Afrika. Hans vision är en mångkulturell värld där människor oberoende av etniskt ursprung, språk, religion och politisk uppfattning kan leva i samförstånd.
bi_puranenBi Puranen, docent i ekonomisk historia, forskare knuten till Institutet för Framtidsstudier, generalsekreterare vid World Values Survey. Hennes huvudsakliga forskningsområde är säkerhet och värderingar i ett jämförande perspektiv. Tidigare projekt på Institutet för Framtidsstudier har handlat om Liv & Hälsa, särskilt kvinnors villkor samt tuberkulosens epidemiologi.World Values Survey (WVS) är ett globalt forskarnätverk som från 2012 har sitt sekretariat på Institutet för Framtidsstudier. WVS data gör det möjligt att analysera demokratiutvecklingen i världen, människors uppfattning om mänskliga rättigheter, synen på åldrande, ungas plats i samhället, korruption, förtroende visavi samhällets organ och många andra förhållanden av betydelse för våra samhällens framtida utveckling. WVS har sedan 1981 regelbundet genomfört enkätundersökningar i närmare hundra länder och totalt har nära 350 000 personer intervjuats genom åren.
Björn Löfdahl, programdirektör Foto: Micke Grönberg/Sveriges RadioBjörn Löfdahl, programdirektör SR Björn Löfdahl började som journalist 1982 och kom till Sveriges Radio 1989. Mellan 2000 och 2006 var han chef för lokalkanalerna i Jönköping, Borås och Norrköping. Han blev programbeställare av nyheter, lokalt utbud och minoritetssändningar 2006 innan han tog över som programdirektör för produktionen och från 2009 också ansvaret för programbeställningar. Han är medlem av Sveriges Radios direktion. 
charlotta-skalen-1200x1200Charlotta Skålén, samordnare för psykisk hälsa i primärvården inom Uppdrag Psykisk Hälsa på SKL, Sveriges kommuner och Landsting. Hon är också regional samordnare för suicidprevention i Sörmland på Landstinget Sörmland. Charlotta har projektlett Suicidpreventionsprojektet i Sörmland sedan 2013 och arbetat inom Försvarsmakten bland annat som jämställdhetsansvarig, på JämO och på Diskrimineringsombudsmannen, DO.
hanna-wallensteen-675x675Hanna Wallensten, utbildad psykolog, som vid sidan av jobbet som skolpsykolog i Stockholm är föreläsare. Hennes föreläsningar berör normer, rasism, bemötande och likabehandling. Hanna är adopterad från Etiopien och föreläser även kring adoptionsfrågor. Hanna har arbetat inom socialtjänsten, psykiatrin, fristående organisationer och teatervärlden.
Henrik Eriksson, utbildningschef för högstadiet och gymnasiet i Nyköpings kommun. Han har en bakgrund som lärare, men har de senaste 12 åren varit verksam som skolledare och skolutvecklare inom både privat och offentlig verksamhet. Närmast kommer han från ett rektorskap på Nyköpings högstadium som sedan starten 2014 rönt stort nationellt och internationellt intresse för satsningen på att bryta skolsegregationen, via det som kommit att kallas Nyköpingsmodellen. Henrik brukar beskriva sig som en skolledare som verkar för förändring som tillstånd, mål- och resultatfokus, samt en likvärdig skola – för alla.
jack_werner1Jack Werner, Journalist, bloggare, debattör och sedan i våras krönikör i DN där han skriver om falska nyheter och ”felaktigheter på nätet”. Ansvarade tidigare för ”Viralgranskaren” i tidningen Metro. 2014 fick han tillsammans med Linnéa Jonjons och Åsa Larsson Stora journalistpriset i kategorin ”Årets förnyare” samt priset Årets folkbildare.
jeanette-gustafsdotter-1200x1200Jeanette Gustafsdotter, jurist och VD för TU – Medier i Sverige (Tidningsutgivarna), som mellan 2003 och 2010 satt i Sveriges Radios styrelse. Jeanette har bl.a. arbetat som vice VD och kommunikationschef på SNS, flertalet år på SVT samt TV4.
jenny_madestam_foto_1annahartvigJenny Madestam, fil dr i statsvetenskap och lektor i offentlig förvaltning vid Södertörns högskola som forskar om bland annat svenska partier, politiskt ledarskap och social media samt polisutbildning och mångfaldsattityder. Jenny Madestam är en ofta tillfrågad kommentator i SR, SVT och TV4 och var fristående kolumnist på Expressens ledarsidan mellan 2012 och 2015,
jonas-nygren-1200x1200Jonas Nygren, nyutnämnd nationell utredare med uppdrag att bilda Delegationen mot segregation, förbundschef för Hyresgästföreningen. Jonas Nygren har de senaste sex åren varit kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg och har lång erfarenhet av bostadsfrågor både som politiker, debattör och som deltagare i en arbetsgrupp hos Ingenjörsvetenskapsakademin med inriktning på ”Framtidens goda stad”.
lina-bjerke-foto-elin-elderud-800x800Lina Bjerke, doktor i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS) och del av CEnSE (Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics). Arbetar även som analytiker på Jordbruksverket och skrev ett underlag till den parlamentariska Landsbygdskommittén vars slutbetänkande presenterades i början av året. Lina forskar främst på hur kommuner lyckas vara attraktiva platser för boende och företagande och vilken betydelse det har för kompetensförsörjning, innovation, förnyelse och tillväxt.
Liselott Hagberg är landshövding och chef för Länsstyrelsen i Södermanlands län sedan 2012. Hon har varit riksdagsledamot (L) under tio år varav sex som Riksdagens tredje vice talman. Innan Liselott Hagberg blev riksdagsledamot var hon kommunpolitiker i Nyköping. Hon har även varit ledamot i Länsstyrelsens styrelse och råd samt ledamot i Integritetsskyddskommittén och Riksrevisionsutredningen.

marcin_dekaminski_portrait_(photo_mark_kesper)_bigMarcin de Kaminski tar upp sociala mediers positiva betydelse för demokratikamp i exempelvis Afrika, Syrien. Han arbetar på SIDA med yttrande- och nätfrihetsfrågor och är nätforskare, -aktivist och –analytiker. Marcin är rättssociolog och beteendevetare.
Maria Nystedt är ansvarig för Folke Bernadotteakademins program för rättsstatsuppbyggnad. Hon har arbetat mycket med utbildning av rättsstatsexperter samt med frågor som rör rättsstatsarbete i internationella fredsinsatser. Maria har tidigare arbetat som rådgivare i rättsstatsfrågor, mänskliga rättigheter och gender i EU:s insatser i Libyen och Afghanistan, för FN:s avdelning för fredsbevarande insatser i New York, för FN:s krigsförbrytartribunal för det forna Jugoslavien i Haag, och för EU:s polisorganisation Europol i Haag.Folke Bernadotteakademin är Sveriges myndighet för fred, säkerhet och utveckling. Programmet för rättsstatsuppbyggnad har en specialisering på rättsstatsprinciper i samhällsstyrning och offentlig förvaltning.
Mohammed-MouaidMohammed Mouaid, moderator Lilla scenen, Mäklarstudent och föreläsare med eget företag. Född i ett palestinskt flygktingläger i Syrien, kom till Sverige som barn. Mohammed startade ”Killgruppen” en samtalsgrupp om moral, heder, kvinnor och droger, som ledde vidare till föreställningen ”Det här är jag”. Medgrundare till Gränslöst Mänskligt, som bland annat gjort volontärresa till Lesbos för att hjälpa båtflyktingar.
Nalin-PekgulNalin Pekgul, samhällsdebattör, arbetar som sjuksköterska och f d riksdagsledamot (S) och ledamot av socialdemokraternas ledning i 15 år. Hon är krönikor för den politiskt oberoende tidskriften Fokus, medarbetare i Expressen kultur och aktiv i kvinnogruppen för att återta Tenstas offentliga utrymmen.
Navid-modiri-1200x1200Navid Modiri, moderator, född i Iran, uppvuxen i Göteborg och bosatt i Malmö, känd som programledare och föreläsare och genom sitt band ”Navid Modiri & Gudarna”. 2009 fick han Stora bloggpriset för sin blogg ”365 saker du kan göra”, vann priset som årets kommunikatör och blev nominerad till Stiftelsen Konungens ledarskapspris.  Han skriver krönikor för Göteborgsposten och Sveriges Radio, arbetar med projekt kring integration och kreativitet och är en ofta anlitad processledare och moderator.
olof-jonmyren-1200x1200Olof Jonmyren, chef för ledarredaktionen och politisk redaktör på Södermanlands Nyheter. Har arbetat på Värmlands Folkblad och Barometern-OT.
oscar_prippOscar Pripp, docent i etnologi, lärare och forskare vid Uppsala universitet, dessförinnan verksam vid Södertörns högskola. Hans forskning är i huvudsak kopplad till frågor som rör migration, multikulturalism, etnicitet/ras och exkludering/inkludering. Oscar Pripp har vidare arbetat som utvärderare och forskningschef på Mångkulturellt centrum.
per_brinkemo-1200x1200Per Brinkemo, journalist, författare och föreläsare som arbetat för Svenska Dagbladet, Expressen, Sydsvenskan, Uppdrag Granskning och Dokument Inifrån. Författare till böckerna Mellan klan och stat – somalier i Sverige och Dumpad – om en somalisk pojke.
per_westerberg_2016Per Westerberg, bor i Nyköping och var riksdagens talman åren 2006-2014, näringsminister (M) 1991-94 och riksdagsledamot 1979-2014. Per är civilekonom och har idag ett flertal styrelseuppdrag
Shirin-Khankan-1200x1200Shirin Khankan, dansk imam, författare, samhällsdebattör och grundare av Exit Circle, en frivilligorganisation mot psykologiskt våld och social kontroll. Shirin Khankan har också grundat Forum for Kritiske Muslimer och Mariammoskén, Nordens hittills enda moské med enbart kvinnliga imamer. Hon har studerat religionssociologi och filosofi vid Köpenhamns Universitet med inriktning mot islamisk aktivism och sufism i Syrien.
urban_granstrom-1200pxUrban Granström, är socialdemokratrisk kommunalpolitiker och Kommunstyrelsens ordförande sedan 2010. Granström var oppositionsråd under mandatperioden 2006–2010. Han arbetade som lärare innan politiken tog över.
Viktoria-Walldin-1200x1200Viktoria Walldin, är socialantropolog på White arkitekter där hon leder undersökningar som kompletterar och breddar samrådsförfarandet. Utvecklingen av Husbyområdet respektive Järvastaden är några av de projekt hon arbetat med. Viktoria är uppvuxen i ett miljonprogramsområde och har utöver socialantropologi även studerat företagsekonomi. Hon har tidigare arbetat med omvärldsanalyser och marknadsföring varav fem år i USA
viveka-hansson-800x800Viveka Hansson, Programdirektör för nyheter och samhälle på TV4. Började på TV4 som programdirektör 2011. Dessförinnan arbetade hon 16 år på Expressen som nyhetsreporter, nyhetschef, redaktionschef och editionschef. Viveka Hansson började sin karriär som reporter på Norrtälje Tidning.