Korta föredrag på Lilla Scenen

Nytt för årets Forum Nyköping är ett program med korta föredrag på Lilla scenen. Föredragen tar upp aspekter av integration som vi alla möter i vardagen. Ett rullande program gör att det finns flera tillfällen att höra talarna som tar upp ämnen som Tradition eller religion, Sverige är inte landet lagom, Staten och individen och Hur gör jag när jag möter något för mig okänt?

Programmet är skapat med tanke på dig som vill ha konkret information och moderator är Mohammed Mouaid.