Alla har ett ansvar i det nya medielandskapet

Nya medier – ett hot eller en möjlighet? Hur står sig de traditionella medierna jämfört med de nya, sociala medierna? Marcin de Kaminski, mediaexpert på SIDA, inledde paneldebatten om det nya medielandskapet med att ge en positiv bild. Han menar att ny teknik gjort det möjligt för människor att ta sig ur fattigdom och gav exempel som att drönare kan lämna medicinleveranser till människor som bor i otillgängliga områden och att betallösningar som Swish fanns i Kenya långt innan det kom till Sverige.

Internet har gett oss möjlighet att bli en del av ett större sammanhang. Från Syrien kommer bilder tagna av ”barfotajournalister” som med sin egen mobilkamera kan sprida information om läget. Under arabiska våren användes mobiltelefonerna och de sociala medierna för att kommunicera, organisera sig och förmedla information. Samtidigt har sociala medier också gjort det svårare att navigera i samtalet. Och det finns fortfarande utmaningar. 60 procent lever i ett land där Internet är censurerat och reglerat av staten. Människor, som inte är aktivister på något sätt, har hamnat i fängelse på grund av att de gillat eller delat vidare information.

I panelsamtalet deltog även Jack Werner, journalist, Viveca Hansson, programdirektör på TV4, Björn Löfdahl, programdirektör på Sveriges radio, Jeanette Gustafsdotter, VD Tidningsutgivarna och Olof Jonmyren, politisk redaktör för Södermanlands Nyheter.

Den stora skillnaden, menar panelen, är att fler kan publicera information och sina åsikter nu än för 25 år sedan. I dag kan 95 procent av svenska folket göra sig hörda jämfört med några få procent innan Internets genombrott. De nya medierna har gett möjlighet till kommunikation som inte tidigare var möjligt. Panelen var eniga om att det nya medielandskapet har inneburit en framgång för det demokratiska samtalet, att alla röster måste få höras men att vi behöver tänka källkritiskt och bli bättre på att lyssna och ifrågasätta vår egen åsikt eller uppfattning i en fråga. Jack Werner talar om ett bekräftelsejäv. Det är lätt att ta till sig det vi själva tror på och att slå bakut eller inte lyssna på det vi inte håller med om. Vi behöver börja med att granska oss själva och våra egna åsikter. Alla har ett eget ansvar för det vi lägger ut eller delar.