Årets integrationspristagare

IMG_20170909_133134Fritidsbanken Nyköping:

Motivering: Fritidsbankens koncept att samla in, förvara och avgiftsfritt låna ut sport- och fritidsartiklar, ungefär som ett bibliotek är strålande. Genom fritidsbanken har barn, unga och vuxna getts möjlighet att prova på sport- och fritidsverksamhet som annars inte varit möjligt. Verksamheten stärker sammanhållningen i Nyköping och bidrar till integration på bästa sätt genom sin enkelhet.

IMG_20170909_132946Fokusskolan:

Motivering: Fokusskolan har en allsidig elevsammansättning vilket gör att människor med olika bakgrund möts. Skolan ser att detta är en tillgång i det pedagogiska arbetet och att det bidrar till goda resultat. Skolan strävar efter att vara välkomnande och individbejakande. Alla får känna att de får vara med. Skolan arbetar varje dag aktivt med värdegrundsfrågor där allas lika värde och hur vi människor bör vara mot varandra lyfts.

IMG_20170909_133047Lasätter gård – Hederdiplom:

Motivering: Lasätter gård visar på stort engagemang för att integrera nyanlända i Sverige. De prövar nya vägar genom att bland annat anordna julmarknad med tema Möte och Mångfald.
Där förenar de olika kulturer genom att bjuda sina besökare på svensk julkänsla blandad med mat och smaker från andra länder. Detta visar även på ett kreativt sätt att utveckla en mötesplats mellan landsbygd och stad.