Demokratiska värderingar kräver tålamod

Det är givetvis viktigt att titta på problem men vi får inte glömma de goda exempel. Alla skolor är inte totalt segregerade. Tensta har exempelvis en vital feministiskt rörelse.

Panel imam

Det påminde Rebecka Bohlin oss om vid fredagens avslutande pandeldiskussion där riksdagsledamot (L) Birgitta Ohlsson, Hanna Gadban, journalist och debattör samt Abd Al Haqq Kielan deltog.

Här varnade Birgitta Ohlsson återigen för att greppa de förenklade världsbilder som ofta skapas för att världen utanför känns alltför komplex.

-Det är lätt att fastna i sin bubbla och en bubbla kan vara en radhusgata.

På frågan hur vi ska bemöta människor som inte vill ta in fakta, svarade hon – tålamod.

-När jag började skriva om Fadime Sahindal som hedersmördades 2002 anklagade många mig för rasist. Men jag fortsatte, man måste nöta.

Hanna Gadban fick besvara frågan vad vi i Sverige missar i vår integrationspolitik. Svaret andades uppgivenhet.

-Den är ett stort misslyckande, jag ser ingen utväg. Det största misstaget som gjorts är att placera alla nyanlända i redan invandratäta områden. Det här har skapat parallella samhällen. Man kan bo här i 20 år utan ha en svensk vän eller veta något om samhället utanför.

I samtalet kring extremism menade imam Abd Al Haqq Kielan att mycket av problemen bottnar i segregation och social utsatthet. Här fick han mothugg av Hanna Gadban som pekade på att många radikala islamister är högutbildade.

– Extremism förklaras inte med sociala problem. Det handlar teoligisk idealism som bygger på  tron att man måste utrota andra för hamna i paradiset.