Det inkluderande samhällets grundstenar

Tre samtalsprinciper på Forum i Nyköping:

  • Lyssna för att förstå
  • Ge och ta plats i diskussionen
  • Lämna ditt ego hemma – vi för samtal, inte debatt

Nalin Pekgul, fd riksdagsledamot och sjuksköterska:

”Det har gått för långt när klaner utnyttjar vårt samhälle genom att utöva religiöst förtryck.”

”Hotet mot inkludering är de personer som inte vill ha inkludering! Därför vill jag ha språktest för medborgarskap. En kvinna utan språk får höra klanledarens versioner av det som pågår i samhället och det sprids massor av rykten.”

” Hur ska vi göra för att få våra invandrare att vara stolta över den svenska flaggan? Att förstå att svenskhet inte är något fult? Medborgarskapsceremonier och delaktighet är viktigt!”

”Burka på jobbet är inte ok i Sverige. En läkare som inte vill ta kvinnor i hand är inte ok. De som för fram dessa synpunkter är bara talesmän för organiserat religiöst förtryck.”

Amine Kakabaveh, riksdagsledamot (V):

”Vi måste kämpa för allas lika värde utan skygglappar. Vi har kämpat i våra hemländer tidigare mot religiösa fanatiker och fundamentalister. Varför kan vi inte göra det i Sverige, ett demokratiskt land?”

”Lösningen på ett inkluderande samhälle är ett majoritetssamhälle utan segregation. Jag vill att alla religiösa skolor stoppas, att alla friskolor stoppas och att alla religiösa samfund stoppas.”

”Varför ser man fler burkinis på kvinnor och barn i Sverige än i Turkiet? Ingen ska behöva tvingas bära religiösa kläder här.”

Per Westerberg (M):

”Vet inte om vi är så inkluderande, vi lever i olika världar till stor del. Jag är mycket besviken på vissa feministiska grupper som inte står upp för invandrarkvinnornas rättigheter.”

”Vi måste införa skolplikt för att kvinnorna ska få en egen möjlighet att kunna stå på egna ben och komma ut på arbetsmarknaden. Språket också en fråga om jämställdhet.”

”Jag är emot religiösa skolor, jag vill ha inkluderande skolor, inte segregerade.”

”Det måste finnas respekt för att få utöva sin kultur, dualismen kräver utrymme.”

Andreas Johansson Heinö, förlagschef på Timbro, liberal:

”Få personer flyttar till ett nytt land utan att vara beredda på uppoffringar att anpassa sig. Som land behöver vi också anpassa oss. I vissa fall handlar det om normer, i vissa fall behöver vi vara tydligare med lagstiftningen, använda den och tala om vad som gäller.”