Fundera över hjälpbehovet – nyanlända kan vara er resurs!

Johan Dahlén Volontärbyrån
Vem är välkommen i föreningslivet? Volontärbyrån jobbar med att koppla ihop människor som vill engagera sig ideellt med föreningar som behöver frivilliga. Volontär betyder ideell eller frivillig. Det är människor som jobbar utan att få betalt. Vi utbildar också ideella föreningar i hur de kan bjuda in fler och få dem att stanna kvar i föreningen. Vår utbildningsverksamhet är en anledning till att vi befinner oss på Forum Nyköping.

Många föreningar har undrat hur de kan hitta fler och nya medlemmar. En risk är ju att rekryteringen blir för homogen eftersom vi ofta lotsas in i föreningar av vänner. Vi behöver få in fler med annan bakgrund och med andra erfarenheter.

Nätverk skapas ofta genom föreningar och kan vara en väg in att etablera sig i samhället. Men hur bra är vi på att bjuda in människor? Det finns mycket att jobba med för föreningarna. De har ofta väldigt mycket att bidra med men vi utgår kanske mer från att de behöver hjälp. Vi måste börja fråga dem vad de kan bidra med! De har ofta kunskaper och erfarenheter som kan vara väldigt värdefulla för föreningarna. Volontärer kan alltså se helt annorlunda ut än de vanligtvis gör. Alla har vi fördomar. Det vi kan ändra på är hur vi agerar.