Gemensamt kan vi släcka hatet

Inger af Sillén, Röda Korset

Vi minns nog alla bilden av Alan som låg död på stranden. Det satte igång många händelser. Det gällde att mobilisera och göra det snabbt. Det arbete vi står för handlar mycket om att skapa ett mångkulturellt samhälle som är tillåtande och skapar delaktighet. Etableringar tar tid och vi menar att vissa grundläggande villkor måste uppfyllas för att prata om integration. Introduktion, validering, hälso- och sjukvård, skolplikt, familjeåterförening, nolltolerans mot diskriminering och marginalisering bland annat.

Vi finns på asylboenden och hjälper bland annat till med kläder och annat som behövs, språkträning, läxhjälp för barn och vuxna, volontärhjälp som arbetar med familjeåterförening. Vi arbetar också med psykosocialt stöd i Nyköping för att möta asylsökande och ge dem en struktur i sitt nya liv. Struktur och sysselsättning bidrar till att minska trauma.  På det nationella planet driver vi ett kraftigt påverkansarbete i frågor för att driva Röda Korsets humanitära talan. Låt oss gemensamt släcka hatet.