Hanna vågar höja rösten

Hanna Gadban svarade för en av de starkaste berättelserna på Forum Nyköping när hon vittnade om allt hon fått utstå efter att ha kritiserat den våldsbejakande radikalismen i Sverige.

Hon har höjt rösten och protesterat mot allt från hedersvåld och påtvingade slöjor till antidemokratiska metoder.

– För detta har jag utsatts för trakasserier, våld och hat och fått gå under jorden, berättade hon. Hur kan detta få hända i Sverige år 2016?

Hanna Gadban är samhällsdebattör, författare och skribent i Svenska Dagbladet och beskriver i sin bok Min Jihad sitt sökande efter en liberal islam som är förenlig med ett tolerant samhälle.

– När jag kom från Irak trodde jag att jag kom till ett demokratiskt samhälle där man får prata om känsliga frågor, berättade hon. Jag trodde att jag gjorde samhället gott när jag uppmärksammade dessa problem.

Istället hotades hennes familj och hon var tvungen att skaffa sig överfallsskydd.

Hanna Gadban arbetar för att skapa ett kulturmöte där islam kan vara en av flera religioner i Sverige. Hon ser samtida kristendom som föredöme för Islams modernisering.