IMs volontärer matchar till vänskap

Soraya och Amanda från IM

IM är en biståndsorganisation som finns i tretton länder, bland annat Sverige. Vi bekämpar fattigdom och utanförskap genom att finna grundorsaken till problemen och arbetar med det lokalt på plats. Föreningen startades av en svensk kvinna vid flyktingkrisen för cirka 80 år sedan.

Många nyanlända vill ha en svensk kompis och vi matchar ihop etablerade och nyanlända. Det finns en brist på naturliga och informella mötesplatser där människor kan träffas på lika villkor. Föreningen har många volontärer som kommer varje vecka och driver en verksamhet som kallas ”Språkfika.” Där fikar vi ihop med människor som vi annars inte skulle träffa. I verksamheten ”Du och Stockholm” matchar vi ihop personer som kan utveckla vänskap under programmet. I Nyköping finns en duktig lokalgrupp som gärna vill ha kontakt med er och bli fler.