Intensiva diskussioner avlöste varandra

Torsdagens talare på Forum Nyköping bjöd på en rad intressanta inlägg och diskussioner om integration och social sammanhållning.

Sjuksköterskan och f d riksdagsledamoten Nalin Pekgul fyllde talartältet när hon berättade om sin syn på integration och att vara svensk.

– Det är oerhört viktigt att lära sig det svenska språket för att komma in i gemenskapen, sa hon. Var och en är också ansvariga för att bidra till att integrationen blir bra.

Hon menar att brist på gemenskap och hemlöshet gör att människor dras till extremism. Kan de som kommer till Sverige få jobb snabbare och lära sig språket blir förutsättningarna för ett mångkulturellt samhälle bättre.

Khalid Khayati, statsvetare  från Linköpings universitet är trött på integrationsdebatten som enbart fokuserar på negativa aspekter.

– Vi borde fokusera på dynamiska och positiva effekter och inte se flyktingar som offer eller ett hot, sa han. Det är också viktigt med dialog och att vi lär känna varandra bättre.

Mohammed Guiled från kriminalvårdsanstalten i Mariefred, berättade om den svenska drömmen och hans resa från flykting till chef för anstalten. Han betonade det egna ansvaret för integrationen och vikten av kunskap om varandra.

– Språket och ett arbete är viktigt för att känna delaktighet i samhället, konstaterade han. Respekt för sina medmänniskor är också oerhört viktigt.

– Jag är svart, muslim, ja allt det där negativa, ni vet. Men idag lever jag the Swedish Dream!

På ett avväpnande och humoristiskt sätt förmedlade Mohamed Gulied sin syn på integration. Han underströk vikten av ömsesidighet och att som nyanländ ställa sig frågan – vad vill jag?

– Integration handlar inte bara om att ta emot människor på ett bra sätt. Det handlar lika mycket om oss som kommer hit, vi måste själva ta initiativ och skapa kontakter.

– Språket är a och o. Man har inte en chans utan språket så är det bara.

Martin Klepke, politisk redaktör för tidningen Arbetet menade att lägre löner inte sänker några trösklar till jobb för invandrare. Historien visar att lägre löner inte var någon bra lösning för att få ner ungdomsarbetslösheten och att få ut kvinnor på arbetsmarknaden.

– Dessutom smittar lägre löner för nyanställda av sig på hela arbetsmarknaden, konstaterade han. Just nu är lägre löner extra farligt eftersom det kan skapa konflikter mellan olika grupper.

Under torsdagseftemiddagen fortsatte diskussionerna om Vägen till en mer inkluderande arbetsmarknad och Integration – vad menar vi egentligen med det?

Eftermiddagen avslutas med presentationer av toppmodellen Yomi Abiolas kamp, Axfoundation – Öppna Dörren och Academicums satsning Korta vägen.

På kvällen gav Flens Världsorkester en gratiskonsert på Stora Torget.

Flens värdlsorkester 1

Forum Nyköping fortsätter under fredagen med talare på temat Välfärden – den liberala demokratin och dess ständiga utmaningar och Måste det öppna samhället leda till ökad polarisering, fragmentering och intolerans?

Fredag kväll bjuder Weeping Willows på en gratiskonsert på Stora Torget.