Invigning av Forum Nyköping med inbjudan till öppna och tillåtande samtal

Sverige behöver platser för öppna och tillåtande samtal med högt till tak. Det är just den här öppenheten som vi i Nyköping menar är ett sätt att möta framtiden. Vi vill vara en plats där vi lär, lyssnar och diskuterar viktiga framtidsfrågor.

Urban

Så sa kommunalrådet Urban Granström när han invigde samtalsfestivalen Forum Nyköping vid middagstid.

– Genom Forum Nyköping vill vi utveckla denna viktiga demokratiska tradition då vi träffas för att lyssna på och diskutera olika ståndpunkter, fortsatte han. Vi vill använda torget i en nästan ursprunglig mening som mötesplats, som plats för diskussion, som en scen för demokratin.

Han var extra glad över att få hälsa så många tongivande talare välkomna till denna Sveriges första ”samtalsfestival”.  Och han fick medhåll av Sörmlands landshövding Liselott Hagberg:

– I en tid av ökad fragmentering växer behovet av att kunna samlas, sa hon. Kan man tänka sig en bättre plats för samtal om social sammanhållning och integration än Stora Torget i Nyköping? Ett torg som samlat människor till viktiga diskussioner och beslut under århundranden.

Arrangörerna Nyköpings kommun och Länsstyrelsen Södermanland hoppas att denna manifestation som betonar samtalens roll för att förstärka och utveckla demokratin ska lägga grunden till en ny tradition i Nyköping och att Gästabudsstaden ska förknippas med öppenhet och generositet.

Nyköping ska vara en välkomnande och generös plats i Sverige i en tid då det öppna samhället och de demokratiska idealen ifrågasätts i en orolig omvärld.

Forum Nyköpings moderator Navid Modiri hälsade därefter Lars Trägårdh, professor i historia, välkommen som första talare. Han inledde med att berätta om sin forskning runt hur välfärdsstatens påverkas av den ökande invandringen. Han pekade på arbetets betydelse för att komma in i det svenska samhället.

– Det är bättre att få ett jobb med lägre lön än att hamna utanför arbetsmarknaden, menar han. Arbetet är den enda vägen in  i samhället.

Han menar att vi behöver tänka efter och diskutera mer hur arbete, integration och invandring ska kopplas samman.

– I Sverige hänger välfärden ihop med att man arbetar och betalar skatt, fortsatte han. Då får man också ta del av pension och andra förmåner som ingår i välfärden.

Utan arbete påverkas hälsan och det sociala livet negativt.

Under eftermiddagen fortsatte flera deltagare att ge sin syn på hur vi kan skapa fler jobb och övervinna de trösklar till arbete som finns idag.