Kultur som informell struktur

Den kvinnliga imamen Sherin Khankan från Danmark och Per Brinkemo, författare och expert på klanen som struktur, drog stor publik på Forum under lördagförmiddagen. Som en av flera kvinnliga imamer i Mariammoskén i Köpenhamn, utmanar Sherin Khankan de patriarkala strukturerna. Det gör att hon både kritiseras och hotas. Hennes bakgrund är ett resultat av ett möte mellan öst och väst. Hon har en finsk mor, en syrisk far och är uppväxt i Danmark där hon ägnat många år åt studier i religionssociologi och filosofi.

Här följer några citat i korta sammandrag:

 

Sherin Khankan, kvinnlig imam och islamistisk feminist, grundare av Mariammoskén i Köpenhamn, den första kvinnliga i Skandinavien, grundare av Exit Circle, en frivilligorganisation mot psykiskt våld och social kontroll samt Forum for Kritiske Muslimer.

”Kvinnliga imamer är inget nytt och borde inte vara hotfullt. Jag är övertygad om att den kunskap som nu växer fram hos många unga muslimer kommer att leda till förändring. Många föreställningar om hur islam ska utövas bygger på okunskap. Vår moské utgår från legitima muslimska källor som Koranen och äldre muslimsk litteratur som få känner till. Många föreställningar som sprids bygger på okunskap och myter.”

” Vi vill använda moskén för att motverka islamofobin. Att bära slöja eller hijab ska vara en kvinnas eget val. Jag stöttar både den som vill och inte vill. Koranen säger bara att vi ska skyla bröstet, inte huvudet.”

”Kan kvinnliga imamer göra skillnad? Jag tror det eftersom många kvinnor vill prata med kvinnliga imamer. Den som har kunskap ska ha rätten att tala, leda och tolka Koranen i moskén. Det är något som går utanför socialt kön, gender.”

”Hur vi uppfostras är väldigt viktigt för vilka vi blir. Vi måste titta mer på familjestrukturerna. Mentalt förtryck finns i alla klaner, vi måste lära våra barn att finna sin egen övertygelse.”

 

Per Brinkemo, expert i nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

”Det är ett bekymmer för oss att vi inte förstår religionens kraft. Religion är något föränderligt och okunskapen om religionens roll gör oss ofta förvirrade.”

”Klanmentalitet har inte med religion att göra. Hederskulturer finns i alla religioner men uppstår särskilt i statslösa eller dysfunktionella stater där familjen blir ett substitut.  Det är en kollektivistisk kultur som utgår från klanens bästa, inte individens. Klan går före religion och religionen är ett verktyg för att hålla klanen intakt. Klanen är den bärande huskonstruktionen med balkar och takstolar och religionen motsvaras av murstocken och fasaden.”

”Vi behöver den här typen av kunskap för vår debatt. Sverige har nog en bild av religionen som en fix inställning, men religion är något som ständigt omtolkas. Den är omtolkningsbar, inte statisk och så har det alltid varit.”