”Lösningarna finns bortom det vi ser idag”

I den avslutande paneldebatten under rubriken ”Vägen till en mer inkluderande arbetsmarknad – hur ser den ut?” manade Tove Lifvendahl, chefredaktör på Svenska Dagbladet till att lyfta blicken och söka svaret bortom Sveriges gränser.

– Vi måste leta efter något vi ännu inte ser. Tänk om vi för en gångs skull kan titta oss runt i världen och söka efter idéer som vi kan ha nytta av.

Svaret är i alla fall inte lägre löner, menade Martin Klepke, politisk redaktör på tidningen Arbetet som istället föreslog en bredare satsning på utbildning.

Benny Carlsson, professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet påminde om att den svenska modellen bygger på en homogen befolkning, vilken också varit förutsättningen för att vi kunnat rationalisera bort enkla jobb.

– Idag har vi en ny situation med en inströmning av grupper där 70 procent enbart har grundskola, vissa är analfabeter. Hur ska de komma in i våra effektiva strukturer? Vi kanske måste subventionera vissa jobb för att på sikt och succesivt trappa ned den subventionen.

Lars Trädgårdh, professor i historia och politik påminde om Sveriges styrkor.

– Vi har en enorm fördel genom vårt starka förtroende för våra institutioner och vår vilja investera i människor. Det finns en vilja, nästa fråga är att ta reda på var vi kan göra justeringar.