Mahers frustration var gripande för många i näringslivsmötet

Näringslivsworkshopen på Forum Nyköping med moderator Navid Modiri satte igång många funderingar och tankar bland alla närvarande. Kanske det inte är så svårt att skapa integration trots allt? Om vi bara tänker till? Det börjar med möten – det kunde alla enas om direkt.

maher

Moderator Navid Modiri fick upp Maher Dana och översättaren Robin Altar på scenen. Det blev en mycket känslomässig presentation. Bild: Nyköpings kommun

Varför är du här? Vad söker du och hur kan vi hjälpa just dig? Vad tar du med dig? Det var Navid Modiris återkommande frågor till alla deltagare. Många flyktingar presenterade sig på scenen där de fick efterlysa vilken hjälp de önskade. Oftast praktik inom specifika yrkesområden. Gripande blev mötet med 60-årige Maher Dana som trots sina svårigheter med språket beskrev hur han jobbat i Syrien med stora kulturarrangemang och internationella artister. Men nu, mot sin vilja, får sova bort sin tid mer eller mindre trots alla de idéer på kulturaktiviteter han bär på för barn, unga och vuxna. Har någon en praktikplats till mig inom det kulturella- eller besöksnäringsområdet? Hans frustration och engagemang fick många att börja fundera på vad vi kan göra mer – och bättre.

På plats fanns många företag och organisationer. Johanna Hellström, Clarion Hotel Nyköping, berättade att Clarion nu söker fler praktikanter bland nyanlända. Hotellkedjan ska erbjuda 800 platser till nyanlända de kommande fem åren. När Charlie Eldh på Flens Byggelement hade akut brist på snickare vände han sig till Arbetsförmedlingen. Inom 48 timmar fick han tolv CV:n från mycket kompetenta personer att ta in i produktionen. Samtliga med högre utbildning än de befintliga anställda. Nu har företaget fastanställt ett 20-tal, två gäng och alla har blivit glada och de anställda stolta.

– Det är inte så svårt att bidra till integration, se till era behov, tänk till lite och kontakta Arbetsförmedlingen. Alla blir glada när vi kan skapa jobb.

Andra goda exempel var AxFoundation som breddar nätverken genom att skapa möten mellan företagare, möjliggörare och nyanlända. Via www.oppnadorren.se hittar man intitiativen Öppna dörren, Invitationsdepartementet där man bjuder hem folk på middag och Kompis Sverige.  De tipsade också om gratisappen Språkkraft på 17 språk som även kan översätta textremsor från tv.

Fastighetsföretaget Victoria Park berättade om sin sociala modell som innebär att de boende ska bli delaktiga i utvecklingen av sitt område och ha nära kontakter med bocoach och miljöcoach där de också kan få arbete för att slussas ut på arbetsmarknaden. Landstinget Sörmland identifierade nyanlända läkare och har nu lyckats få ut tretton nyanlända läkare i praktik i länet och jobbar nu målinriktat med att söka vårdutbildad personal bland nyanlända. Många fler beskrev goda exempel och hur möten och nätverk är vägen in till arbetsmarknaden.