Människors erfarenheter måste tas tillvara

– Det svenska likhetsträvande kommer att ligga oss till last i frågan om en mer inkluderande arbetsmarknad. Vi måste våga fråga oss – hur kan vi dra nytta av dem som kommit hit istället för att se dem som passiva objekt.

Det sa Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör Svenska Dagbladet som var en av de första talarna under rubriken ”Vägen in till en mer inkluderande arbetsmarknad” vid Forum Nyköping.

– Sverige är bra på flyktingmottagande. Utom på en punkt – det tar för lång tid innan folk kom in på arbetsmarknaden. Det här har vi vetat sedan den förra flyktingvågen på 90-talet ändå har inget hänt på arbetsmarknaden. Det är frustrerande!

En förändring kräver ett annorlunda synsätt på både arbete och oss själva, konstaterade Tove Lifvendahl som frågade om det inte bättre att låta någon jobba för 12 500 kronor i månaden istället för att kasta ut människor ur landet. Hon pekade även på rigida system som kan innebära att asylsökande med jobb får avslag på grund av att jobbet inte var utlyst på arbetsförmedlingen.

– Den svenska modellen ses ibland som en helig graal. Men det svenska likhetsträvandet kommer att ligga oss till last i de här frågorna om arbet. Jag tror vi måste våga använda bondförnuft, våga lösa frågor på olika sätt.

Men framför allt måste vi i Sverige lära oss att förstå värdet med internationell kompetens, menade Tove Lifvendahl.

– Vi frågar alltför sällan efter de erfarenheter som människor med utländsk bakgrund har med sig. Än mindre vet vi hur vi ska använda dessa erfarenheter. Det måste vi bli bättre på!