Mänskliga rättigheter ingen handelsvara

Mänskliga rättigheter är ett kapital som aldrig kan vara en handelsvara.

Det betonade Åke Göransson, generalsekreterare för Nämnden för statligt stöd till trossamfund, när han talade på Forum Nyköping.

– Mänskliga rättigheter gäller till 100 procent för alla och det bygger på att man inte trampar på någon annans rättigheter. Den offentliga makten ska med andra ord utövas med respekt för individen.

Forumets tema Integration och social sammanhållning ser han som vår tids största utmaning. Krockar mellan medborgerliga rättigheter som yttrandefrihet och religionsfrihet och mänskliga rättigheterna är svåra att hantera.

– Då är det viktigt med dialog och förhandlingar och att man förstår att människan kommer först och sedan exempelvis religionen, fortsatte han.

Han såg också en trend att vi börjar tänka mer i kollektiva termer. Tankar om gemensam makt som kan innebära en nytändning av demokratin.