Näthatet förflyttar gränser

När näthatare förstår hur hårt det drabbar mottagaren backar de flesta.

Det berättade Rebecka Bohlin journalist som i sin kommande bok ”Tackla hatet” har utforskat näthatets mekanismer och konsekvenser. I boken har hon framför allt fokuserat på mediabranschen.

Näthat mot journalister, politiker och andra offentliga personer är ett stort problem. Tidningsutgivarnas egna undersökningar visar att var tredje journalist utsatts för näthat, var tionde varje vecka. Hoten varierar men många kvinnliga journalister vittnar om våldtäktshot och hot mot deras barn. Av anmälda brott om näthat har endast fyra procent lett till åtal.

– Orden förflyttar gränser för vad vi anser normalt. I forum där näthatarna klappar på ryggen blir beteendet så småningom normalt.

Många som utsätts för näthat fortsätter ändå sitt arbete. En viktig förklaring till det är att de har stöd omkring sig från anhöriga, vänner och arbetsgivare.

Rebecka Bohlin varnade för att möta näthat med samma typ av hånfullhet. En bättre idé vore att införa redaktörer på sociala medier som håller styr på diskussionerna eller införa krav om registrering med personnummer för att kunna kommentera.

Rebecka presentation