Religionen är en möjlighet att mötas och se varandra

Maria Kjellsdotter Rydinger, präst, Svenska Kyrkan och Fryshuset

Många som kallar sig religiösa och visar det genom synliga symboler blir ofta inputtade i ett fack och får en specifik identitet. Och många får uppleva hat och hot på grund av sin tro. Svenska Kyrkan startade ett projekt med imamen Otman och vi ville få olika grupper att mötas. Han anklagades för att starta ett projekt med dold agenda och jag anklagades för att jag inte visste vad jag höll på med. Vi som bara ville öka den gemensamma förståelsen för våra trosinriktningar och jobba inkluderande med unga! Men det blev väldigt bra.

Religionen utmålas ofta som problem när den istället är en möjlighet. För många nyanlända är religion mycket viktigt men ingen talar med dem om det när de kommer eller så fiskas de upp av extrema krafter. En kille i Botkyrka kom och sa att han ville starta en religionsmottagning  för att ge unga en möjlighet att tala med andra unga om religion. Det blev mycket lyckosamt. Vi behöver möten, samtal och platser att mötas. Vi har samlat våra berättelser i boken Tro, Hopp och Fördom. Berättandet är viktigt och ett sätt att nå varandra. Vi kan inte lämna fältet öppet för extrema åsikter, vi måste göra allt för att lära oss mer. Nu startar vi ett Resurscenter i en buss för religionsfrågor om för att motverka polariserat tänkande.