”Sänkta löner skapar jobb”

– Trösklarna på arbetsmarknaden måste sänkas, vi måste mjuka upp ingångslönerna, lägstalönerna.

Det budskapet förmedlade Erik Zetterlund, vd för Oxelösunds hamn tillika ordförande Östsvenska handelskammaren som svar på frågan hur vägen till en mer inkluderande arbetsmarknad kan se ut.

Sverige har ett tryggt välfärdssystem och det ska vi vara rädda om. Men det systemet innebär också att det finns utrymme för en större lönespridning, menade Erik Zetterlund.