Snällism livsfarligt för lyckad integration

Det finns en ”snällism” i Sverige och den är livsfarlig för en lyckad integration. Det sa forskare Bi Puranen vid fredagens paneldebatt under rubriken ”Välfärden – den liberala demokratin och dess ständiga utmaningar”.

– Vi måste våga säga ifrån när vi ser eller misstänker hedersförtryck eller barnäktenskap. Det finns en tendens att inte vilja se de här problemen, än mindre agera.

Orden kom från Bi Puranen, forskare, författare och generalsekreterare vid World value survey tillika en av talarna vid Forum Nyköping på fredagen. I den avslutade paneldebatten med underrubrik ”var går gränsen för demokratiska fri- och rättigheter”, konstaterade hon.

– Vi i Sverige är extremt dåliga på att sätta gränser. Det inget annat än feghet när myndigheter väljer bort att ingripa när lagen inte efterföljs.

I debatten pekade Olle Wästberg, liberal politiker och ledare för demokratiutredningen på att vi måste börja lyssna på nyanlända mycket tidigare än vad som sker i dag.

– De oändligt långa handläggningstiderna innebär att människor förminskas. När nyföretagarcentrum i Flen ville dra igång en starta-eget-utbildning för nyanlända fick de till svar av de ansvariga att ”kom igen om tre år”. Då ordnade nyföretagarcentrum ett eget möte och efter ett halvår hade 20 personer startat företag.

Han fick medhåll av Bi Puranen som menade att det är skandal att låta människor sitta och vänta i åratal på beslut.

– Hur kan vi sköta oss så dåligt! Det här handlar inte bara om migrationsverket eller kommunerna, vi måste vidga ansvaret för de här frågorna. Det är inte värdigt av samhället att sköta detta på ett så klumpigt sätt.