Somaliskt företagande mår bäst av egen kraft

Den somaliska gruppen är den som har svårast att komma in på arbetsmarknaden i Sverige och det egna företagandet är lågt. Samtidigt är det somaliska företagandet i Minnesota USA skyhögt, startar ständigt nya företag och anställer mycket folk. Fler kvinnor jobbar där än i Sverige. Varför är skillnaderna så stora?
Benny Carlsson, professor i ekonomiska historia vid Lunds Universitet har studerat ämnet på plats i USA och analyserat skillnaderna mellan länderna.


– Det är knappast någon skillnad på de somaliska grupperna som kommer till Sverige eller USA men fler högutbildade åker till USA. Det är något av en paradox att det egna företagandet är så högt i den mest svenska miljön i USA än den är i Sverige, så något bör vi kunna lära.

De kommer ofta från affärsdrivande familjer och vill tjäna pengar för att nå sina mål. De ser sällan företagande som en utväg ur arbetslöshet, däremot som en väg till mer stimulerande arbete. De har den amerikanska drömmen levande och känner att de har möjligheter. Skillnaderna mellan länderna är främst att det finns fler enkla jobb i USA och det finns en god blandning av olika typer av företag. Den etniska gruppen är stor och koncentrerad vilket innebär efterfrågan från olika nationaliteter. USA har även andra bidragssystem som eventuellt kan stimulera till företagsaktiviteter. Om man tror på framtiden vågar man sannolikt satsa mer, det finns mindre kontroll i samhället och de har större eget ansvar över sitt eget välmående.
– Vi behöver inte vara rädda för etniska grupper utan snarare ge dem mer eget ansvar och resurser. De har stora försörjningsbördor mot sina släkter och vill tjäna pengar. Vi borde nog se dem mer som individer och inte styra och ställa så mycket, då kan vi få ett större ökat somaliskt företagande i Sverige, avslutade Benny Carlsson.