Sprid goda exempel från skolan

Niclas Månsson, professor i pedagogik vid Mälardalens högskola var sist ut bland talarna under rubriken ”Integration – vad menar vi egentligen med det?” Månsson siktade inte oväntat in sig på skolan och lärarutbildningen.

Han menade att skolans syn på vad integration innebär måste breddas och att integration inte kan värderas utifrån en och samma policy. Vad som funkar i en skola, en kommun funkar inte i en annan.

– Här måste vi ta hänsyn till lokala resurser förhållanden. Men framför allt handlar det om att titta efter goda exempel – och sprida dem vidare.

Även lärarutbildningen måste tydliggöra dessa frågor. Kan vi tala om att vi har en lärarutbildning som står i samklang med rådande samhälle? frågade Niclas Månsson.

– Det vet vi inte, för det finns just ingen forskning i ämnet. Själv kämpar jag hårt för att få in mångkulturella texter, teman och förhållningssätt i lärarutbildningen.