augusti 19, 2016

Forum 2016

Forum Nyköping – en verklig samtalsfestival

Forum Nyköping blev den samtalsfestival som arrangörerna hade hoppats på. Tongivande talare och opinionsbildare diskuterade inför en stor och intresserad publik vår tids stora frågor kopplade till integration och social sammanhållning.

Birgitta
– Det offentliga samtalet känns stundom som ett primalskrik – alla bara skriker ut sina åsikter, sa Birgitta Ohlsson, liberal riksdagsledamot. Det är ett stort problem när fakta och statistik väljs bort och tas över av känslor.
Det var hårda ord som yttrades i en av de paneldebatter som under ledning av moderatorn Navid Modiri följde upp talen på Stora Torget i Nyköping.

Hanna Gadban samhällsdebattör, författare och skribent i Svenska Dagbladet svarade annars för en av de starkaste berättelserna när hon vittnade om allt hon fått utstå efter att ha kritiserat den våldsbejakande islamismen i Sverige.
Hon har höjt rösten och protesterat mot allt från hedersvåld och påtvingade slöjor till antidemokratiska metoder.
– För detta har jag utsatts för trakasserier, våld och hat och fått gå under jorden, berättade hon. Hur kan detta få hända i Sverige år 2016?

Journalisten Rebecka Bohlin berättade om näthatet som drabbar journalister, politiker och andra offentliga personer. Hoten varierar men många kvinnliga journalister vittnar om våldtäktshot och hot mot deras barn.

Bi Puranen, generalsekreterare i WVS, World value survey, efterlyste en ny Marshallplan kring demokratifrågor.
– Det finns inga så kallade ”svenska” värderingar, fortsatte hon. Målet om demokratiska och mänskliga rättigheter är universell, skillnaden ligger i hur långt olika länder har kommit i den processen.
Bi Puranen konstaterade att det finns en ”snällism” i Sverige som är livsfarlig för en lyckad integration och att vi måste våga säga ifrån när vi ser eller misstänker hedersförtryck eller barnäktenskap.

På plats var också Eskilstunas imam Abd al Haqq Kielan som arbetar mot religiös extremism.
– ISIS har inte med islam att göra, sa han på Forum Nyköping. Organisationen kommer att gå under men det tar lång tid innan deras propaganda försvinner.

Mohamed Gulied, chef för kriminalvårdsanstalten i Mariefred, som kom till Sverige som flykting från Somalia 1989 talade om ”the Swedish Dream”, som handlar om att få en roll i samhället och bidra med något.
– Integration handlar inte bara om att ta emot människor på ett bra sätt. Det handlar lika mycket om oss som kommer hit, vi måste själva ta initiativ och skapa kontakter.

Flera av talarna återkom till att grunden för en lyckad integration måste bygga på respekt för lagar och regler och för demokratin. Och vikten av att lära sig det svenska språket.

– Det är oerhört viktigt att kunna svenska för att komma in i gemenskapen, sa sjuksköterskan och f d riksdagsledamoten Nalin Pekgul när hon berättade om sin syn på integration och att vara svensk.

Hon vände sig särskilt till lärare som har en avgörande roll för kontakten med föräldrar till nyanlända barn. Hon menar också att brist på gemenskap och hemvist gör att människor dras till extremism. Kan de som kommer till Sverige få jobb snabbare och lära sig språket blir förutsättningarna för ett mångkulturellt samhälle bättre.

Vid en workshop med företagare diskuterades näringslivets roll för integration och möjligheterna som öppnar sig med nyanlända akademiker och andra kompetenser som efterfrågas.

Olle Wästberg, liberal politiker och ledare för demokratiutredningen sa att de oändligt långa handläggningstiderna innebär att människor förminskas. Vi måste börja lyssna på nyanlända mycket tidigare än vad som sker i dag.

Åke Göransson, generalsekreterare för nämnden för statligt stöd till trossamfund betonade att mänskliga rättigheter är ett kapital som aldrig kan vara en handelsvara.
– De gäller till 100 procent för alla och det bygger på att man inte trampar på någon annans rättigheter.

Arrangörerna Nyköpings kommun och Länsstyrelsen Sörmland kunde konstatera att Stora Torget i Nyköping under några augustidagar blev en av Sveriges hetaste platser när det gäller frågor som rör integration och social sammanhållning. Aktuella och intressanta inlägg avlöste varandra och under ledning av moderatorn Navid Modiri samlades man till avslutande paneldebatter om allt från sysselsättning och välfärd till demokrati och intolerans.

Mycket talar för att Nyköping inbjuder till ett nytt Forum under 2017 då man firar Gästabudet 700 år. På webbplatsen http://forum.nykoping.se hittar du fler utdrag och senare också filmer på talen på Samtalsfestivalen i Nyköping. SVT Forum spelade in torsdagens program som kommer att sändas under hösten.