augusti 19, 2016

Öppen scen

Under Forum den 18 & 19 augusti finns en större nationell scen med en rad mer eller mindre kända talare men också en ”Öppen Scen” där även lokala och regionala aktörer har möjlighet att framföra korta och kärnfulla budskap.

Program:

Torsdag

 • 11:00 – Nyckelskramlarna – I över 8 år har nyckelskramlarna stått på torget i Nyköping kl 12-12.15 och skramlat nycklar för alla människors lika värde.
 • 11:10 – Nyköpings folkhögskola – Folkhögskolan som en mötesplats för alla.
 • 11:20 – Swedish Integration Initiatives (SII) – Samarbete är kraftfullt.
 • 11:30 – Kvinnornas Utvecklingsgrupp – Somalisk traditionell dans + information om föreningen
 • 14:00 – Svenska Kyrkan – Om integrationsverksamheten och våra övriga verksamheter i Svenska kyrkan, Nyköpings församling.
 • 14:10 – Björn Littmarck – Vad gör att alla pratar om skillnader istället för om likheter?
 • 14:20 – Hyresgästföreningen Region mitt – Berätta om vårt arbete med nattfotboll som vänder sig till både tjejer och killar i bostadsområdet Oxhagen i Örebro
 • 14:30 – Verdandi Brandkärr – En vecka i Verdandi-Brandkärr. Presentation av arbetsmetod för social sammanhållning i bostadsområdet Brandkärr i Nyköping. Bokens författare Magnus Bååth medverkar.
 • 14.40 – Henning Ejnefjäll framför en av sina egna låtar.
 • 15:00 – Utdelning av Nyköpings kommuns två integrationspriser för 2015.

Fredag

 • 11:00 – IOGT/NTO – Vi måste sluta bbehandla folk som folk! (Och se varje människa!)
 • 11:10 – Nyköpings folkhögskola – Somalier i Sverige.
 • 11:30 – Nyföretagarcentrum – Starta eget.
 • 11:40 – Hyresgästföreningen Region mitt – Berättar om arbetet med ”nattfotboll” i bostadsområdet Oxhagen i Örebro.
 • 14:00 – Svenska Kyrkan – Om integrationsverksamheten och våra övriga verksamheter i Svenska kyrkan, Nyköpings församling.
 • 14:10 – NYMOS – Vad har West Side Story med integration att göra?
 • 14:20 – Långt Ifrån Lagom

Till denna öppna scen kan organisationer men även enskilda personer anmäla intresse att medverka. Vi förbehåller oss dock rätten att bedöma och göra ett urval bland inkomna förslag.