augusti 30, 2016

Röster från näringslivets workshop

nws4

Många deltagare, många erfarenheter och många röster. Gripande, engagerande och intressant. Workshopen för näringslivet under Samtalsfestivalen Forum Nyköping den 18 augusti blev ett spännande möte mellan både arbetstagare och arbetsgivare. De goda exemplen på hur vi kan hjälpas åt att minska gapet mellan näringslivets kompetensbehov och våra nyanlända var många. Språk behöver inte vara något problem påminde Mjärdevi Science Park från Linköping om. Deras arbetsspråk är nu engelska vilket skapar nya möjligheter.

Här kan du ta del av några röster från Nyköpings näringslivsmöte under Forum-dagarna. Läs, inspireras och dela gärna.

Johanna Hellström, Clarion Hotel:

Clarion kommer att ha totalt ha 800 praktikplatser under fem år, även i Nyköping. Vi söker kockar speciellt men även städ, reception, kök, restaurang osv. Kan använda vårt kontaktnät till hotell på andra orter. Vill uppmana andra att ta emot praktikanter och hjälper gärna arbetsgivare med hur vi jobbar med integration.

Charlie Eldh, Flens Byggelement:

Vi har sex företag i koncernen och behöver expandera. Arbetsförmedlingen gav oss tjugo CVs på nyanlända högutbildade byggarbetare. Vi har anställt dem som snickare i två skift. Nu söker vi kranelektriker. Det snackas så mycket och görs för lite. Kontakta Arbetsförmedlingen!

Amelie Silverstolpe, Axfoundation:

Vi har startat portalen ”Öppna dörren.” Vi vill ha hjälp med att sprida information om projektet så att folk skriver in sig, både nyanlända och väletablerade!

Agneta Wallin, Korta vägen:

Vår språkundervisning baseras på yrke och nätverk. Behöver hjälp med praktikanter och folk som kan gå programmet och fler praktikplatser.

Asra Durakovic, Victoria Park fastighetsbolag:

Vi specialiserar oss på miljonprogramsområden och tänker nytt gällande integration och sociala modeller. Vi söker BoCoach bland akademiker som inte har varit här så länge för att skapa en närmare kontakt med boende. Vi söker miljövärdar som tar hand om miljön kring bostäderna. Vi vill ha folk som bor i dessa områden. Sedan kan de ”slussas vidare” till andra jobb.

Anna Lövheim, Östsvenska handelskammaren:

Vi är en medlemsorganisation för företag. Nu startar vi ”Gränslös frukost” och bjuder in företag att träffa nyanlända för att mötas och se vad som kan hända i mötet. Vi ska starta i Nyköping och behöver företag och nyanlända!

Birgit Båvner, Nyföretagarcentrum:

Har skapat en kurs som hjälper nyanlända att skapa företag – ”Starta eget på lätt svenska.” Sprid kunskapen om att nyanlända kan starta företag! Nu behöver vi mentorer bland företagare som kan hjälpa och stötta dem.

Mats Carlsson, Arbetsförmedlingen:

Behöver knyta kontakter. Behöver hjälp med företag som kan ta emot praktikanter och arbete. Språket kan vara ett jättehinder men behöver inte vara det.

Elmiie Aldirahman:

Söker arbete eller praktik, har bott här i nästan ett år. Går korta vägen. Vill jobba som lärare, har fem års lärarerfarenhet från Somalia. Söker praktikplats som svenskalärare.

Fate Masoud, Syrien:

Söker arbete eller praktik. Utbildad sjuksköterska, kom hit för två år sedan. Vill fortsätta plugga till sjuksköterska. Vill att flyktingar ska hitta jobb och praktik, och företagen behöver hjälpa till. Kompisen Nanoud, geolog, behöver hjälp med praktik. Kan jobba inom vattenområdet, gruvnäring m m.

Maher Dahana, söker praktik eller arbete:

Vill lära sig bättre svenska. Har jobbat med stora och små event, konst, kultur och turism i Aleppo. Går korta vägen. Hittar ingen praktik eller jobb. Vill jobba med festivaler, kultur, turism etc. Har jättemånga idéer för både barn, unga och vuxna men har svårt med språket.

Mohammed Terauie:

Från Syrien, har pluggat ekonomi och har jobbat med bokföring och som revisor. Vill ha jobb eller praktikplats. behöver träffa fler som pratar svenska också. Öppen för inkommande idéer.

Yousef Mebrahto:

Har varit lärare i mer än tio år. Vill hjälpa unga till utveckling, jag älskar utbildning. Har haft praktik som lärare i engelska på flyktingboende. Kan sju språk. Vill komma vidare med både praktik och jobb. Vill gärna jobba som engelskalärare.

 

Våra lärdomar – vad tar vi med oss

  • Möten är nyckeln för att se och förstå varandras behov
  • Kompetensen finns hos nyanlända och det finns företag att inspireras av
  • Identifiera individer och kompetenser, bjud in till möten och praktik
  • Hur vi får fler jobb;- företag kan kontakta politiker regionalt med konkreta förslag
  • Gå före – de människor som visat sig på scen har kraft och energi
  • Hur kan ditt nätverk bli bättre på att tänka på vad vi kan göra för integration?
  • Energi och engagemang hos många fortsätter initiativet
  • Det finns bra lösningar – jobba för handlingskraft på arbetsplatserna
  • Kraften finns i rummet! Vi ska samarbeta, inte konkurrera.