mars 14, 2017

Forum 2017

Populism, demokrati och det inkluderande samhället

Tusentals människor följde samtalen på Forum Nyköping 7 – 9 september om populism, demokrati och det inkluderande samhället. Förutom alla som samlades på Stora Torget sågs samtalen av av flera tusen personer via livesändningar på Facebook och ännu fler via direktsändningar via SVT Forum.

Hon berättar

Torsdagens inslag med radiokorrespondenterna följdes av särskilt många intresserade, liksom fredagens samtal om det inkluderande samhällets grundstenar med bland annat Nalin Pekgul, Amineh Kakabaveh och Per Westerberg.

– Hur ska vi göra för att få våra invandrare att vara stolta över den svenska flaggan? Att förstå att svenskhet inte är något fult? Medborgarskapsceremonier och delaktighet är viktigt, sa Nalin Pekgul bland annat.

Amine Kakabaveh, riksdagsledamot (V) fyllde på med att vi måste kämpa för allas lika värde utan skygglappar.

– Vi har kämpat i våra hemländer tidigare mot religiösa fanatiker och fundamentalister, fortsatte hon. Varför kan vi inte göra det i Sverige, ett demokratiskt land?

Årets samtalsfestival spände över en rad olika områden. Ett spännande samtal handlade om det nya medielandskapets påverkan på bilden av samhället.

Panelen konstaterade att den stora skillnaden är att fler kan publicera information och sina åsikter nu än för 25 år sedan. I dag kan 95 procent av svenska folket göra sig hörda jämfört med några få procent innan Internets genombrott. De nya medierna har gett möjlighet till kommunikation som inte tidigare var möjligt. Panelen var enig om att det nya medielandskapet har inneburit en framgång för det demokratiska samtalet, att alla röster måste få höras men att vi behöver tänka källkritiskt och bli bättre på att lyssna och ifrågasätta vår egen åsikt eller uppfattning i en fråga.

Stort intresse var det också för den kvinnliga danska imamen Sherin Khankan.

Som en av flera kvinnliga imamer i Mariammoskén i Köpenhamn, utmanar Sherin Khankan de patriarkala strukturerna. Det gör att hon både kritiseras och hotas.

– Kvinnliga imamer är inget nytt och borde inte vara hotfullt, sa Sherin Khankan. Jag är övertygad om att den kunskap som nu växer fram hos många unga muslimer kommer att leda till förändring. Många föreställningar om hur islam ska utövas bygger på okunskap. Vår moské utgår från legitima muslimska källor som Koranen och äldre muslimsk litteratur som få känner till. Många föreställningar som sprids bygger på okunskap och myter.

Lördagen handlade mycket om hur man kan bygga mer inkluderande och attraktivare städer. Här handlar det om allt från att skapa nya mötesplatser till att få till bättre samråd med invånarna när man planerar och bygger nytt.

– Vi behöver närhet och bättre mötesplatser i städerna, sa stadsplaneraren Alexander Ståhle. Bättre blandning mellan hyresrätter och bostadsrätter och barnvänligare områden är också viktiga.

Forum Nyköpings moderatorer Navid Modiri och Anna Lindman var märkbart nöjda med alla intressanta samtal som fördes på Stora Torget och nu ska fortsätta i hemmen och på andra platser.

Tanken med samtalsfestivalen är att Nyköping  vill skapa en plats för viktiga samtal. En plats där man får tala till punkt och där man inte alltid serverar lösningar utan ställer svåra frågor. Forum Nyköping handlar om att öka förståelsen för svåra frågor och lyssna på varandra. Samtal och dialog är modellen som ska föra diskussionen framåt.