augusti 28, 2017

Program

Populism, demokrati och det inkluderande samhället

Forum Nyköping är ett öppet arrangemang som är tillgängligt för alla utan föranmälan eller entréavgift.

Stora scenen

Torsdag 7 september

Förstå världen – möt Radiokorrespondenterna
Aktuella världshändelser och korrespondenternas vardag står i fokus när två av Sveriges radios utrikeskorrespondenter besöker Forum Nyköping. Ta tillfället i akt att ställa dina frågor!

17.30 – 19.45

SR Utrikeskorrespondenterna Richard Myrenberg (Afrikareporter) och Alice Petrén (migrationsreporter) kommer att finnas på plats.
Detta är ett samarrangemang med Sveriges Radio och Nyköpings Teaterförening.

Stora scenen

Fredag 8 september
Moderatorer Anna Lindman och Navid Modiri

10.00 Inledning med kommunstyrelsens ordförande Urban Granström och landshövding Liselott Hagberg

10.15 Populismens påverkan av demokratin med Bi Puranen, docent, forskare knuten till Institutet för Framtidsstudier, generalsekreterare vid World Values Survey.

11.00 Politiskt ledarskap, sociala medier och demokrati med Jenny Madestam, fil dr i statsvetenskap lektor i offentlig förvaltning vid Södertörns högskola.

12.00 Det inkluderande samhällets grundstenar.
Panelsamtal: Vad krävs för att behålla ett inkluderande samhälle? Med Nalin Pekgul, samhällsdebattör, Per Westerberg, fd talman i riksdagen, Andreas Johansson Heinö, förlagschef på Timbro och Amineh Kakabaveh, riksdagsledamot.

14.00 Det nya medielandskapets påverkan på bilden av samtiden.
Panelsamtal: Med Jack Werner, journalist, Viveca Hansson, programdir TV4, Björn Löfdahl, programdir SR, Jeanette Gustafsdotter, VD Tidningsutgivarna, Marcin de Kaminski, mediaexpert SIDA och Olof Jonmyren, politiskt redaktör Södermanlands Nyheter.

14:15 Marcin de Kaminski inleder med att berätta om sociala mediers positiva betydelse för demokratikampen i exempelvis Afrika och Syrien.

16:00 En kärleksimmigrants krokiga resa till jobb och integration.
– humoristisk betraktelse med Ergin Özdemir, socialentreprenör och föreläsare.

16.40 Kulturkrockkudde-K3 samlar de bästa, roligaste och mest tankeväckande kulturkrockshistorierna med Alexa Wolf.

Lördag 9 september

10:00 Kulturen som informell struktur.

När vi litar till sedvänjor och traditioner – vem får då bestämma? Individens självklara rätt till att välja själv ställs mot de lika självklara förväntningarna på att göra som man alltid gjort. Islamisk feminism – vad är det? Kan man förena att leva som en god klanmedlem och en god muslim i den svenska vardagen?

10:10 Mellan staten och klanen, Per Brinkemo.

10:35 The Future of islam is a woman – Female imans as game changers. Sherin Khankan. Föredraget hålls på engelska.

11:05 Per Brinkemo och Sherin Khankan samtalar om effekter av informella kulturella strukturer i det moderna västerländska samhället. Samtalet förs på svenska och danska.

11.30 Samhällsbyggnad som inkluderar. Vykort från framtiden – att bygga för social interaktion, Alexander Ståhle, stadsforskare.

11:40 Vykort från framtiden – att bygga för social interaktion. Alexander Ståhle, stadsforskare

11:55 Uppsökande verksamhet, Viktoria Walldin, socialantropolog.

12:10 Bostäder för alla plånböcker, Jonas Nygren, förbundschef för Hyresgästföreningen.

12:25 Attraktiva platser, Lina Bjerke, doktor i nationalekonomi.

12:40 Ett panelsamtal med fokus på vem vi bygger för och vad som är attraktivt, om ytorna mellan husen och det tredje rummet.

13:20 Utdelning av Nyköpings kommuns integrationspris

13:35 Avslutning med Urban Granström och Liselott Hagberg

Lilla scenen

Fredag 8 september

Moderator Mohammed Mouaid

08:30 Mellan staten och klanen, Per Brinkemo, journalist och författare.

08:50 Förhandsvisning av Projektet Sverige som tar tempen på integrationen. Sex kortfilmer som visas i SVT i vinter.

09:10 Staten och individen, en livslång relation med Maria Nystedt, ansvarig för Folke Bernadotteakademins program för rättsstatsuppbyggnad.

09:30 Religion eller kultur, Oscar Pripp, docent i etnologi.

09:50 – 11:30 Paus

11:30 Frågestund om Somalia, somalier i Sverige och integration med Awes Osman, lärare.

11:50 Inte landet lagom, Bi Puranen, docent, generalsekreterare vid World Values Survey.

12:10 Att bemöta det okända, Aygül Kabaca, socialantropolog.

12.30 Religion eller kultur, Oscar Pripp, docent i etnologi.

12:50 Inte landet lagom, Bi Puranen, docent, generalsekreterare vid World Values Survey.

13:10 Mellan staten och klanen, Per Brinkemo, expert i det Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck, författare och föreläsare.

14:00 Snällismens konsekvenser, Nalin Pekgul, samhällsdebattör.

14:20 Staten och individen, en livslång relation med Maria Nystedt, ansvarig för Folke Bernadotteakademins program för rättsstatsuppbyggnad.

14:40 Att bemöta det okända, Aygül Kabaca, socialantropolog.

15:00 Förhandsvisning av Projektet Sverige som tar tempen på integrationen. Sex kortfilmer som visas i SVT i vinter.

Lördag 9 september

Moderator Mohammed Mouaid

11.00 Så möter vi behovet av kris– och traumastöd i Södermanland, Charlotta Skålén, samordnare för psykisk hälsa på Sveriges Kommuner och Landsting.

11.30 Att möta och bemöta det okända, Hanna Wallensteen, skolpsykolog.

12.00 Nyköping – utbildning för ett starkare samhälle, Anna Thörn, divisionschef och Henrik Eriksson, utbildningschef.

12.30 – 13.00 Staten och individen, en livslång relation, Maria Nystedt.