september 14, 2017

Sörmlands museum

Flykt, migration och exil

P12-1360

Sörmlands museums projekt ”Flykt migration och exil” syftar till ökad förståelse och kunskap om migration som helhet. Museet vill möta människor i hela Sörmland med erfarenhet av flykt och migration och ta del av deras berättelser. Genom att samla in dessa berättelser – och även foton och föremål – så visar museet många människors olika livsvillkor. Berättelser som sedan andra människor kan ta del av.

Vad händer i Sörmlands museums tält?

  • Raminas radband – om vad föremål kan berätta
  • Vi gör miniintervjuer på temat ”Mitt hem”
  • Slöjda och knyt vänskapsarmband, lördag kl 10-12
  • Vi berättar om projektet ”Flykt, migration och exil”
  • Bokförsäljning