juli 5, 2016

Om Forum

Samtalet fortsätter

Samtalsfestivalen Forum Nyköping fortsätter. Årets tema är Populism, demokrati och det inkluderande samhället. #forumnyköping2017

Är du med och skapar vår framtid?

Funderar du över Sverige idag och imorgon? Har du vänner, grannar eller arbetskamrater från andra kulturer? Möter du med elever, kunder eller patienter med andra modersmål än svenska? Forum Nyköping 2017 erbjuder något för dig oavsett vem du är. Se 2017 års program.

Vår vision

Målsättningen med Forum Nyköping är övergripande att skapa en nationell arena där Nyköping står som värd för olika aktörer att diskutera framtidsfrågor om integration, social sammanhållning och tillit för att värna och upprätthålla ett demokratiskt samhälle.

Integrationspriset

I samband med Forum Nyköping delas Nyköpings kommuns integrationspris ut.

Ett samarbete

Mellan Nyköpings kommun och Länsstyrelsen Södermanland.