juli 5, 2016

kontakt

Projektledare

Christina Johansson
073-412 15 84
christina.johansson.1@nykoping.se

Pressansvarig

Lars Göran Bergman
073 – 773 72 85
larsgoran.bergman@nykoping.se

Samordnare Pop-up restauranger

Maher Dahhan
073 – 773 71 55
maher.dahhan@nykoping.se

Kommunikationschef Nyköpings kommun

Palaemona Mörner
0155 – 24 83 89
palemona.morner@nykoping.se

Kommunalråd Nyköpings kommun

Urban Granström
073 – 773 79 83
urban.granstrom@nykoping.se

Informationschef Länsstyrelsen Södermanlands län

Ann-Sofi Blomkvist
010 – 223 42 04
ann-sofi.blomkvist@lansstyrelsen.se

Landshövding Länsstyrelsen Södermanlands län

Liselott Hagberg
010 – 22 34 201
liselott.hagberg@lansstyrelsen.se

Mediapartner

Södermanlands Nyheter
www.sn.se

Webbadresser:

Webbplats
forum.nykoping.se

Facebook
www.facebook.com/forumnykoping

Kontaktformulär