Svenska inte alltid nödvändigt för ett arbete

– Jag har många gånger mötts av argumentet att man måste kunna svenska för att jobba i Sverige. Men är det verkligen så?

Lena Miranda, vd Mjärdevi Science park i Linköping med 300 högteknologiska företag och 6000 medarbetare konstaterade att det absolut största tillväxthindret för många svenska företag i dag är kompetensbrist.
– Problemet är strukturellt, det utbildas för få programmerare. Och kampen om de bästa sker på en internationell marknad. Vi behöver förändra vårt förhållningssätt på det svenska språket, kanske funkar engelska på jobbet lika bra. Det skulle öppna upp för fler talanger.

Branschen präglas också av en låg andel kvinnliga medarbetare. En satsning på att locka fler tjejer till it-utbildningar står därför högt på min önskelista, fortsatte Lena Miranda som även gav branschen som sådan i läxa att samverka mer.

Zetterlund