Sverige lika bra som Kanada på integration av arbetskraft

Har Sverige misslyckats med arbetsmarknadsintegrationen? Vi är många som har den bilden. En som djupdykt i ämnet Pieter Bevelander, professor i internationell migration och etniska relationer. I en studie har han jämfört Sverige med Kanada. Vid en första åsyn av statistiken tycks Kandada klara uppgiften att integrera nyanlända bra mycket bättre än Sverige.

Vad gäller sysselsättning är glappet mellan inrikes födda och utrikes födda i Sverige mycket större jämfört med Kanada. Där där skillnaderna mellan inrikes och utrikes födda knappt synligt.

– Den vanligaste förklaringen till de här skillnaderna är Kanadas invandring består till 50-60 procent av arbetskraftsinvandring. Knappt tio procent är flyktingar.

Men när Pieter Bevelander jämförde sysselsättninggraden bland svenska flyktingar med kanadensiska flyktingar, framkom en ny bild.

– Här syns just inga skillnader mellan länderna, det är helt enkelt svårt säga att något land är bättre på arbetsmarknadsintegration. Det gäller både inkomster och sysselsättning.

Studien visar till och med att kvinnliga flyktingar i Sverige har en något högre sysselsättningsgrad jämfört med kvinnliga flyktingar i Kanada. Därmed inte sagt att Sverige kan bli bättre i ämnet.

– Vi behöver göra en hel del för att få till snabbare integrationsprocesser, menade Pieter Bevelander.