Tolv procent av alla barn lever i barnfattigdom

Ihsan Kellecioglu, Rädda Barnen

Barnfattigdomsrapporten kom ut i julas och det är nu 232 000 barn som lever i barnfattigdom. Det motsvarar drygt tolv procent. Den utgår från inkomstnivå och skälig levnadsstandard. När vi bryter ned rapporten ser man att det skiljer sig var man bor. I Nyköping är siffran 10,6 proc vilket är högt. Malmö kommun har högst barnfattigdom i Sverige. De som har utländsk bakgrund har sex gånger högre risk att hamna i barnfattigdom.

Känslan av maktlöshet är påtaglig hos många ungdomar med utländsk bakgrund och föräldrarna arbetar i låglöneyrken eller har försörjningsstöd. Lärarna har ofta låga förväntningar på de unga. Nu jobbar vi med satsningen ”På lika villkor” genom att mobilisera människor och föreningar, unga och föräldrar. Vi använder inte ordet integration eller utanförskap. Vi pratar om rättigheter för att utveckla sin röst i samhället. Punkt. Varje år deltar 5000 barn, unga och föräldrar i våra verksamheter. Den utgår från en samverkansmodell som finansieras av stora företag. Vår verksamhet utgår från gemensamma strategiska mål, samordnade aktiviteter och tydliga mätmetoder.