Ungas berättelser en väg att öka toleransen

Irupé Pozo Graviz,    Malin Matsson Flennegård,  Ola Flennegård, Teskedsorden

Presentationer

Teskedsorden arbetar för ökad tolerans och respekt. Vi har gett ut boken ”Inte en främling” vars grund är webbaserade berättelser skrivna av olika människor. 2015 kom de ut som en bok och delades ut till skolor och lärare. Vi jobbar främst med berättelser som en röd tråd i vårt arbete. De tre senaste åren har Malin Matsson Flennegård i Nyköping arbetat med nyanlända via språkintroduktionen på Nyköpings Gymnasium.

– Vi pratar om tolerans och demokrati och svåra ord som normer, diskriminering och utanförskap för att förstå samhället bättre. Alla har de unika berättelser. De har känt att deras ord betyder något.

Ola Flennegård, Teskedsorden, arbetar med Toleransprojektet som också drivs i Nyköping. Det är treårigt och vänder sig till årskurs 8 där cirka 50 elever varje år kan få djupgående undervisning om betydelsen av mänskliga rättigheter för att bli toleransambassadörer. Att odla tolerans är ingen lättdefinierad handling och löses inte genom temadagar i skolan. Det är dynamiskt och ändrar sig från tid till annan men det går och är en väg till ökad tolerans!