Vi behöver en Marshallplan om demokratifrågor

– Vi behöver en ny Marshallplan kring demokratifrågor. Det efterlyste Bi Puranen vid fredagens Forum Nyköping.

Nej, det finns inga så kallade ”svenska” värderingar. Målbilden om demokratiska och mänskliga rättigheter är universell, skillnaden ligger i hur långt olika länder har kommit i den processen. Det slog Bi Puranen, forskare och generalsekreterare av WVS, World value survey, fast när hon talade vid Forum Nyköping. WVS mäter kulturella attityder i världen och här finns mycket att glädjas åt. Som att majoriteten av jordens människor tycker att demokrati är mycket viktigt. Eller att tolerans kring frågor som rätten till abort och skilsmässa ökar. Eller att intolerans mot barnaga ökar. Kort sagt ökar intoleransen mot de som motarbetar tolerans.

Likväl finns tydliga skillnader i syn på vad demokrati är, beroende på var i världen frågan ställs, konstaterade Bi Puranen.

– På fråga hur viktigt det är med demokrati så ligger Sverige i topp. Mellanöstern har exempelvis ett stort dilemma med en diskriminerande kvinnosyn, hierarkiska strukturer, att äldst vet bäst, att unga ska lyda.

Vi i Sverige måste ett ansvar och våga ta diskussionen om vad demokrati innebär, menade Puranen som underströk att det inte handlar om att

om ”svenska” värderingar utan om att det är lagen som gäller.

– Vi måste våga vara tydligare kring de här frågorna. Egentligen behövs det en Marshallplan kring demokratifrågor.

Bi Puranens presentation