Vi behöver en plats för samtal

Hagberg - Granström

– Nyköping vill skapa en plats för viktiga samtal. En plats där man får tala till punkt och där man inte alltid serverar lösningar utan ställer svåra frågor.

Så sa landshövding Liselott Hagberg när hon deltog i det inledande samtalet på Forum Nyköping. Nyköpings kommunalråd Urban Granström instämde i att Nyköpings ambitioner är att skapa en samtalsfestival och en plats där det är möjligt att diskutera komplicerade frågor.

Moderaterna Navid Modiri och Anna Lindman talade om att Forum Nyköping handlar om att öka förståelsen för svåra frågor och lyssna på varandra. Samtal och dialog är modellen som ska föra diskussionen framåt.