Vi erbjuder en karriärväg för nyanlända akademiker

Agneta Wallin, Academicum, presenterade satsningen Korta Vägen.

Academicum

Academicum är ett avknoppningsföretag från Uppsala Universitet som erbjuder en karriärväg för nyanlända akademiker. Många med olika bakgrund. De saknar nätverk, svenska språket och förstår inte heller yrkesspråket. På uppdrag av Arbetsförmedlingen arbetar vi i Nyköping, Eskilstuna, Uppsala och Solna. Vi tränar dem i svenska så att de blir mer bekväma med att prata det nya språket. Många är väldigt drivna i sina yrken och har en mycket optimistisk syn på sina möjligheter i Sverige. Alla får en egen coach. De flesta får en praktikplats men vi efterlyser fler. När praktikplatsen är funnen får individen en handledare. Efter tre månader återvänder de till oss och vi gör en karriärplan för individen. Många behöver legitimationskurser för att kunna få utöva sina yrken i Sverige. Min uppmaning är, googla gärna ”Korta Vägen”, många har knutit kontakter här idag. Tack för ett fantastiskt arrangemang!